top of page
Ganapati 2023.jpg
२०२२-२३ कार्यक्रम  - 
१.गणपती 
२.दांडिया 
३.दिवाळी
४.मराठी दिनदर्शिका वाटप - मकर संक्रांत
५.गुढी पाडवा - मराठी नाटक - कुर्रर्रर्र - हस्या जत्रा कलाकार
६.महाराष्ट्र दिन - स्वरोत्सव - संगीत कार्येक्रम  
७.महाराष्ट्र दिन – फिटनेत्सोव
८.मराठी शाळा 
९.आषाढी निमित्त वारी
१०.मराठी चित्रपट - बाई पण भारी देवा
bottom of page