top of page
२०२२-२४ कार्यकारिणी 
Team.png
Ganapati 2023.jpg
२०२२-२४ कार्यक्रम  - 
१.गणपती - 
२.दांडिया - 
३.दिवाळी - दीपसंध्या 
४.मराठी दिनदर्शिका वाटप - मकर संक्रांत
५.गुढी पाडवा - मराठी नाटक - कुर्रर्रर्र - हस्या जत्रा कलाकार
६.महाराष्ट्र दिन - स्वरोत्सव - संगीत कार्येक्रम  
७.महाराष्ट्र दिन – फिटनेत्सोव
८.मराठी शाळा 
९.आषाढी निमित्त वारी
१०.मराठी चित्रपट - बाई पण भारी देवा
११. शुभ मंगल सावधान By मंदार भिडे
१२. मराठी चित्रपट - झिम्मा २ 
१३. शैक्षणिक चर्चासत्र
bottom of page